CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWE TER-COGNITIVA ZAPRASZA NA 20-GODZINNY WARSZTAT

PIERWSZE KROKI Z TERAPIĄ METAPOZNAWCZĄ
3-4.08.2024

 

W programie trzy podejścia do pracy metapoznawczej z depresją:

Adrian Wells – terapia metapoznawcza MCT
Edward Watkins – terapia poznawcza oparta na ruminowaniu RBCT
John Teasdale, Zindel Segal, John Kabat-Zinn, Mark Williams – terapia poznawcza oparta na uważności MBCT

 

W ramach warsztatu poznają Państwo teoretyczne podstawy wymienionych podejść, tak, aby przekonać się o zasadności ich stosowania, ale przede wszystkim będziecie mieć Państwo okazję, aby w bezpiecznych, szkoleniowych warunkach przećwiczyć umiejętności, które są niezbędne do wprowadzania ich w pracy z klientem.
Zapraszamy Wszystkich, którzy chcą poszerzać swój warsztat terapeutyczny o innowacyjne metody o przebadanej skuteczności. Co ważne, poznawane zagadnienia mają potencjał transdiagnostyczny, można je stosować jako moduł terapii w oparciu o konceptualizację trudności pacjenta.

Dodatkowo – otrzymacie Państwo dostęp do prezentacji i materiałów, które mogą pomóc przy wprowadzaniu nowych umiejętności w praktyce.

aleksandra-borowiec

Prowadząca – Aleksandra Borowiec, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, lider programu Family Connections. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo -Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa DBT. Pracuje w zespole Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowego Ter-Cognitiva w Krakowie, współprowadząc całościowy program terapeutyczny DBT. Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi, nastroju oraz osobowości.

 

CENA 960 PLN, zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować na adres mailowy tercognitiva@gmail.com