Terapia poznawczo-behawioralna (w skrócie CBT z ang. cognitive-behavioral therapy)

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej potwierdzają liczne badania naukowe. Od czasów powojennych nurt CBT cały czas intensywnie się rozwija i opracowywane są w nim nowe metody leczenia.

W Polsce podejście poznawczo-behawioralne jest stosunkowo nowe, ale bardzo szybko zdobyło zaufanie pacjentów, którzy cenią skuteczność, przejrzystość i zrozumiałość tego rodzaju terapii.

Nasi pacjenci przy pomocy terapeuty poznają zależności między swoimi emocjami, myślami i zachowaniem – przy czym materiałem wyjściowym do pracy na sesjach są zawsze konkretne sytuacje z ich życia. Już samo poznanie i nazwanie mechanizmów podtrzymujących nasze problemy przynosi pewną ulgę. Jednak w terapii poznawczo-behawioralnej proponujemy dużo więcej: oferujemy konkretne sposoby wprowadzania zmian w emocjach, zachowaniu czy sposobie myślenia o trudnościach. Plan terapii tworzony wspólnie z pacjentem – zawiera on bowiem element ćwiczeń i zadań.

Pacjent jest aktywnym uczestnikiem i współautorem leczenia, jest także na bieżąco informowany o jego przebiegu. Dzielimy się z nim swoimi przemyśleniami i hipotezami. Praca terapeutyczna polega na partnerskiej współpracy i wspólnym poszukiwaniu sposobów wprowadzania zmian.

Terapeuci z naszego zespołu mogą Ci pomóc, jeśli:

– przez większość czasu odczuwasz obniżony nastrój, straciłaś/eś zainteresowanie dotychczasowymi zajęciami i przestały Ci one sprawiać przyjemność,

– odczuwasz nieustanny lęk i niepokój, a zmartwienia i obawy dotyczące przyszłości towarzyszą Ci stale,

– w Twojej głowie pojawiają się nieprzyjemne myśli natrętne i stałeś się „niewolnikiem” różnorodnych rytuałów (sprawdzanie, porządkowanie, mycie itp.),

– jesteś drażliwa/y i łatwo, bez większego powodu, wpadasz w gniew,

– trudno Ci opanować emocje i miewasz gwałtowane wahania nastroju,

– czujesz się mało wartościowy i bardzo zwracasz uwagę na to, co myślą o Tobie inni,

– masz problemy z akceptacją swojego wyglądu, a szczególnie wagi,

– Twoje relacje z ludźmi nie układają się tak, jakbyś chciał,

– przeżywasz kryzys wynikający z doświadczenia trudnej sytuacji życiowej, która w sposób nagły i znaczący wpłynęła na dotychczasowy sposób funkcjonowania (np. utrata osoby bliskiej, trudności w związku, utrata pracy, doświadczenie przemocy, narodziny dziecka, udział w wypadku komunikacyjnym, samobójstwo osoby bliskiej itp.),

– masz inne problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić.

Problemy, z jakimi najczęściej spotykają się nasi terapeuci, to:

– zaburzenia lękowe (dawniej zwane nerwicami – takie jak ataki paniki, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne – dawniej nazywane nerwicą natręctw),

– zaburzenia nastroju (afektywne): depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa (dawniej maniakalno-depresyjna),

– zespół stresu pourazowego (PTSD),

– zaburzenia osobowości,

– zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, objadanie się), także problemy z wagą,

– trudności emocjonalne wynikające z przeżywania różnego rodzaju kryzysów życiowych (zaburzenie adaptacyjne).

Jak pracujemy?

Terapia dzieli się na następujące etapy:

– 2-3 wstępne sesje diagnostyczne, opracowanie listy celów terapii,

– stworzenie planu leczenia indywidualnie dostosowanego do potrzeb pacjenta,

– wdrażanie zadań mających na celu zmianę problematycznych nawyków i zachowań,

– podsumowanie efektów terapii, opracowanie planu postępowania na wypadek nawrotu problemów poruszanych podczas sesji,

– możliwe są także „sesje przypominające” w okresie kilku miesięcy od zakończenia terapii.