Cennik

CZAS:CENNIK:
Terapia indywidualna z certyfikowanym terapeutą PTTPBsesja 50min120 PLN
Terapia indywidualna z terapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnegosesja 50min100 PLN
Terapia indywidualna w języku angielskimsesja 50min150 PLN
Konsultacja ze współmałżonkiem lub innymi członkami rodziny pacjentasesja 60min150 PLN
Coaching poznawczo-behawioralnysesja 50min150 PLN
Wizyty domowe w nagłych sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa)sesja maksymalnie 2 godziny, maksymalny
czas oczekiwania na wizytę 48 godzin
200 PLN
Superwizjaspotkanie 50 min120 PLN
Konsultacja psychologiczna z rodzicami dziecka – porada psychologiczna, ustalenie planu diagnostycznego/terapeutycznegoSpotkanie 50 minut100 PLN
Badanie psychologiczne dziecka z opracowaniem i omówieniem wyników (około 4-5 spotkań)Spotkanie 50 minut100 PLN
Sporządzenie opinii psychologicznej150 PLN
Konsultacja telefoniczna każde rozpoczęte 30min.50 PLN