Cennik

CZAS:CENA:
Terapia indywidualna z certyfikowanym terapeutą PTTPBsesja 50 min.140 PLN
Terapia indywidualna z terapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnegosesja 50 min.120 PLN
Terapia indywidualna w języku angielskimsesja 50 min.150 PLN
Konsultacja ze współmałżonkiem lub innymi członkami rodziny pacjentasesja 60 min.150 PLN
Superwizjaspotkanie 50 min.150 PLN
Konsultacja psychologiczna z rodzicami dziecka – porada psychologiczna, ustalenie planu diagnostycznego/terapeutycznegospotkanie 50 min.140 PLN
Badanie psychologiczne dziecka z opracowaniem i omówieniem wyników (około 4-5 spotkań)spotkanie 50 min.140 PLN
Sporządzenie opinii psychologicznej150 PLN
Konsultacja telefoniczna każde rozpoczęte 30 min.50 PLN