Cennik

CZAS:CENA:
Terapia indywidualna z certyfikowanym terapeutą, superwizorem-dydaktykiem PTTPBsesja 50 min.220 PLN
Terapia indywidualna z certyfikowanym terapeutą PTTPBsesja 50 min.190 PLN
Terapia indywidualna z terapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnegosesja 50 min.180 PLN
Terapia indywidualna w języku angielskimsesja 50 min.250 PLN
Konsultacja ze współmałżonkiem lub innymi członkami rodziny pacjentasesja 60 min.250 PLN
Konsultacja w języku angielskim ze współmałżonkiem lub innymi członkami rodziny pacjentasesja 60 min.250 PLN
Superwizja z superwizorem-dydaktykiem PTTPBspotkanie 50 min.220 PLN
Konsultacja psychologiczna z rodzicami dziecka – porada psychologiczna, ustalenie planu diagnostycznego/terapeutycznegospotkanie 50 min.200 PLN
Badanie psychologiczne dziecka z opracowaniem i omówieniem wyników (około 4-5 spotkań)spotkanie 50 min.160 PLN
Sporządzenie opinii psychologicznej200 PLN
Konsultacja telefoniczna każde rozpoczęte 30 min.50 PLN