Interwencja kryzysowa

Niejednokrotnie zdarza się, iż do naszego Centrum zgłaszają się osoby, które doświadczyły nagłej, bardzo trudnej sytuacji życiowej. Znajdując się w kryzysie, potrzebują pomocy w zredukowaniu napięcia i niepokoju wywołanego przez sytuację, w jakiej się znalazły, oraz wsparcia na kolejnych etapach wychodzenia z kryzysu. Nasz ośrodek oferuje więc pomoc o charakterze interwencji kryzysowej, również w formie wizyt domowych.

Kryzysy, z jakimi pracujemy, mogą mieć charakter:

– normatywne –  dotyczą nas wszystkich, są przewidywalne i związane z kolejnymi etapami rozwoju, w jakie wchodzimy na naszej drodze życiowej, np. opuszczenie domu rodzinnego, zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka, podjęcie pracy lub zmiana pracy, przejście na emeryturę itd.

 – sytuacyjne (traumatyczne) – wywołane przez silnie urazowe wydarzenia, zagrażające poczuciu tożsamości, bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu, charakteryzują się nagłością i nieprzewidywalnością wystąpienia, np. gwałt, nagła śmierć osoby bliskiej, katastrofa, zdrada, poważna choroba, wypadek komunikacyjny, traumatyczny poród itp.

 – przewlekłe – są to kryzysy, do których dochodzi, jeśli osoba doświadczająca kryzysu normatywnego lub traumatycznego wyczerpała swoje zasoby radzenia sobie lub zastosowane strategie okazały się niefunkcjonalne i nieskuteczne. Jeśli nie doszło do rozwiązania kryzysu, mnożą się w czasie jego negatywne konsekwencje, co zaczyna coraz poważniej rzutować na jakość życia osoby.

Jak pracujemy?

– gdy kontaktuje się z nami osoba w sytuacji kryzysowej, organizujemy konsultację max. do 48 godzin od zgłoszenia,

– jeżeli charakter kryzysu uniemożliwia dotarcie pacjenta do ośrodka, nasz pracownik może się umówić na wizytę domową.