Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na warsztat otwarty, który odbędzie się w dniach 1-2 grudnia
w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym TER-COGNITIVA

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy tercognitiva@gmail.com

Terapia Schematów Emocjonalnych

Cena za 20h zajęć – 800 PLN

 

Prowadzący: Jacek Legierski, CBT Gabinety Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet Jagielloński

Zgodnie z modelem schematów emocjonalnych (Leahy,2015) ludzie różnią się pod względem interpretacji i oceny własnych reakcji emocjonalnych. Niektóre z tych ocen mogą prowadzić do nieadaptacyjnych reakcji na doświadczane emocje i w efekcie być przyczyną zaburzeń psychicznych. Terapia schematów emocjonalnych jest skoncentrowana na zmianie tych interpretacji wraz z wynikającymi z nich nieefektywnymi sposobami regulacji emocjonalnej. Jest przydatna w pracy z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, nastroju oraz zaburzeniami osobowości. W czasie warsztatu omówiony zostanie model schematów emocjonalnych, jego źródła teoretyczne i podstawowe założenia. Zaprezentowany zostanie sposób przygotowania konceptualizacji. Uczestnicy dowiedzą się na co zwrócić uwagę w wywiadzie z pacjentem oraz będą mieli okazję przećwiczyć tworzenie konceptualizacji na przygotowanym opisie przypadku. Poznają i będą mieli okazje zastosować wybrane techniki wykorzystywane w terapii schematów emocjonalnych oraz wspólnie stworzą przykładowy plan leczenia na podstawie przygotowanej konceptualizacji.
Metody prowadzenia warsztatów: prezentacja power-point, ćwiczenia.

Jacek Legierski– psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (nr certyfikatu 315), w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu superwizora-dydaktyka PTTPB, doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w diagnozie psychologicznej i psychoterapii zdobywał w Szpitalu Specjalistycznym J. Babińskiego w Krakowie, a także prowadząc własną praktykę. Obecnie współpracuje z Oddziałem Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi oraz Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Kraków-Śródmieście Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w zakresie wprowadzania grupowej terapii poznawczo-behawioralnej oraz metapoznawczej do pracy ww. oddziałów. W swojej pracy korzysta z podejść „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej, zwłaszcza z terapii metapoznawczej i terapii schematów emocjonalnych. W pracy naukowej zajmuje się badaniem dysonansu poznawczego w terapii poznawczej.

Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Początek rekrutacji na VII edycję – jesień 2018, początek szkolenia wiosna 2019.

W programie szkolenia szeroki zakres godzin zajęć z zakresu

–  psychopatologii w ujęciu poznawczo-behawioralnym

– konceptualizacji poznawczej

– protokołów terapeutycznych do pracy z zaburzeniami osi I i II.

Superwizja w dużych i małych grupach, warsztaty z modułu praca własna i rozwój osobisty terapeuty

W ramach realizowanego programu opisywane są wszystkie trzy fale rozwoju paradygmatu poznawczo-behawioralnego w psychoterapii – od modeli opartych na treściach do tych opartych na pojęciu procesów poznawczych (teorie metapoznawcze).

Akcentowanie zagadnień związanych z diagnozą i  konceptualizacją daje szkolącym się  umiejętność efektywnego planowania leczenia zarówno w zakresie problemów z wymiaru I jak i II osi diagnostycznej.

Różnorodność prezentowanych protokołów terapeutycznych pozwala zyskać umiejętność adekwatnego doboru metody leczenia do  indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Prowadzący zajęcia:

Marzenna Kucińska – superwizor-dydaktyk PTTPB

Agnieszka Księżopolska – superwizor-dydaktyk PTTPB

Magdalena Skąpska-Magdoń – superwizor-dydaktyk PTTPB

Angela Munro – psychoterapeuta BABCP w Wielkiej Brytanii

Prof. Eduardo Keegan – Uniwersytet w Buenos Aires

Szczegóły wkrótce!