Szkolenia

Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Początek rekrutacji na V edycję – wrzesień 2016, planowany początek szkolenia luty 2017.

W programie szkolenia szeroki zakres godzin zajęć z zakresu

–  psychopatologii w ujęciu poznawczo-behawioralnym

– konceptualizacji poznawczej

– protokołów terapeutycznych do pracy z zaburzeniami osi I i II.

Superwizja w dużych i małych grupach, warsztaty z modułu praca własna i rozwój osobisty terapeuty

W ramach realizowanego programu opisywane są wszystkie trzy fale rozwoju paradygmatu poznawczo-behawioralnego w psychoterapii – od modeli opartych na treściach do tych opartych na pojęciu procesów poznawczych (teorie metapoznawcze).

Akcentowanie zagadnień związanych z diagnozą i  konceptualizacją daje szkolącym się  umiejętność efektywnego planowania leczenia zarówno w zakresie problemów z wymiaru I jak i II osi diagnostycznej.

Różnorodność prezentowanych protokołów terapeutycznych pozwala zyskać umiejętność adekwatnego doboru metody leczenia do  indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Prowadzący zajęcia:

Marzenna Kucińska – superwizor-dydaktyk PTTPB

Agnieszka Księżopolska – superwizor-dydaktyk PTTPB

Magdalena Skąpska-Magdoń – superwizor-dydaktyk PTTPB

Angela Munro – psychoterapeuta BABCP w Wielkiej Brytanii

Prof. Eduardo Keegan – Uniwersytet w Buenos Aires

Szczegóły wkrótce!

Roczne szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej

Obejmuje 200 godzin wykładów i superwizji (10 zjazdów po 20 h)

Początek rekrutacji – wrzesień 2016, planowany początek szkolenia luty 2017

Program obejmuje wprowadzenie do terapii poznawczej z akcentem na konceptualizację poznawczą oraz protokoły terapeutyczne dedykowane szerokiemu spektrum zaburzeń I osi – zaburzenia lękowe (lęk napadowy, lęk uogólniony, lęk społeczny) zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia odżywiania.

Szkolenie adresowane do wszystkich osób chcących poszerzyć i ustruktuzować swoją wiedzę z zakresu CBT.

Szczegóły wkrótce!