Grupowy Trening Umiejętności DBT dla młodzieży

UWAGA, ZOSTAŁO TYLKO KILKA MIEJSC!

Cele treningu:
Trening umiejętności skierowany jest do nastolatków, którzy doświadczają dysregulacji emocjonalnej. Zapraszamy osoby, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, osoby ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości borderline a także osoby wysoko wrażliwe

Trening jest dla Ciebie, jeśli:
• nie zawsze rozumiesz, co się z Tobą dzieje,
• przeżywasz przytłaczające emocje, z którymi trudno jest Ci sobie poradzić,
• uszkadzasz się i/lub często czujesz impuls, żeby to zrobić,
• Twoje relacje z innymi ludźmi nie wyglądają tak, jak potrzebujesz.

Program oparty jest na terapii dialektyczno-behawioralnej, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Będziemy ćwiczyć umiejętności, potrzebne każdemu do dobrego życia: jak zauważać, co się z nami dzieje, jak przetrwać kryzysy, jak regulować emocje, jak postępować wobec innych ludzi tak, aby pozostać w zgodzie ze sobą, a równocześnie mieć dobre relacje. Wszystko to służy zbudowaniu takiego życia, które będzie warte tego, aby je przeżyć.

Uczestnicy:
Osoby w wieku 16-19 lat. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy są objęci psychoterapią indywidualną w Centrum TerCognitiva oraz osoby, które uczestniczą w terapii w nurcie dialektyczno-behawioralnym.

Kwalifikacja:
Z potencjalnymi uczestnikami i/lub ich rodzicami/opiekunami zostaną przeprowadzone rozmowy wstępne w okresie od lipca do września.

Liczba miejsc:
12

Miejsce:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe TerCognitiva, ul. Napoeona Cybulskiego 12/3. Planujemy spotkania “na żywo”, o ile sytuacja epidemiczna nie ulegnie zmianie i nie zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące spotkań grupowych.

Termin:
Wtorki 17:30-19:30
Pierwsze spotkanie 04.10.2022, całość obejmuje 16 spotkań. Po uwzględnieniu przerw świątecznych i ferii planujemy zakończenie w połowie lutego 2023.

Cena i formy płatności:
Koszt treningu wynosi 1600 zł, możliwa jest wpłata jednorazowa lub cztery raty miesięczne po 400 zł.

Prowadzące:
Joanna Ignatowicz i Katarzyna Sikora

Zgłoszenia:
698 064 313 – Joanna Ignatowicz
503 897 233 – Katarzyna Sikora

Prosimy, aby osoby pełnoletnie zgłaszały się osobiście. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, prosimy o kontakt opiekuna/ów.

Trening umiejętności DBT dla młodzieży – program

Trening składa się z pięciu modułów:

Moduł I – umiejętności związane z uważnością
• Pomaga lepiej kontrolować swoje zachowanie, zauważać więcej możliwości działania
• Może obniżyć poziom odczuwanego cierpienia i pomóc w odczuwaniu przyjemności i zadowolenia z siebie
• Pomaga podejmować ważne decyzje
• Pomaga w skupieniu uwagi
• Zwiększa współczucie odczuwane względem siebie i innych osób

Moduł II – tolerancja dyskomfortu psychicznego
• Radzenie sobie w skrajnie trudnych sytuacjach
• Zastąpienie działania impulsywnego, przez które można zranić siebie i bliskich, takimi zachowaniami, które będą skuteczne i nie będą krzywdzić

Moduł III – Podążanie drogą środkową
• Poznanie dialektycznego sposobu myślenia
• Akceptacja wielu przeciwstawnych rozwiązań i dostrzeganie ich
• Dostrzeganie różnych punktów widzenia
• Uprawomocnienie i samouprawomocnienie

Moduł IV – Umiejętności związane z regulacją emocji
• Rozumienie swoich emocji
• Ćwiczenie umiejętności regulacji emocji

Moduł V – Umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną
• Utrzymywanie zdrowych relacji
• Przekonanie kogoś, żeby zrobił to, co chcemy lub odmówienie czyjejś prośbie
• Utrzymanie szacunku do samych siebie

Trening prowadzą:
Katarzyna Sikora
Joanna Ignatowicz