Grupowy Trening Umiejętności DBT dla młodzieży

edycja 2023/24

UWAGA, ZOSTAŁO TYLKO KILKA MIEJSC!

Cele treningu:
Trening umiejętności skierowany jest do nastolatków, którzy doświadczają dysregulacji emocjonalnej. Zapraszamy osoby, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, osoby ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości borderline, a także osoby wysoko wrażliwe.

Trening jest dla Ciebie, jeśli:
• nie zawsze rozumiesz, co się z Tobą dzieje,
• przeżywasz przytłaczające emocje, z którymi trudno jest Ci sobie poradzić,
• uszkadzasz się i/lub często czujesz impuls, żeby to zrobić,
• Twoje relacje z innymi ludźmi nie wyglądają tak, jak potrzebujesz.

Program oparty jest na terapii dialektyczno-behawioralnej, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Będziemy ćwiczyć umiejętności, potrzebne każdemu do dobrego życia: jak zauważać, co się z nami dzieje, jak przetrwać kryzysy, jak regulować emocje, jak postępować wobec innych ludzi tak, aby pozostać w zgodzie ze sobą, a równocześnie mieć dobre relacje. Wszystko to służy zbudowaniu takiego życia, które będzie warte tego, aby je przeżyć.

Uczestnicy:
Osoby w wieku 15-18 lat. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy są objęci psychoterapią indywidualną w Centrum TerCognitiva oraz osoby, które uczestniczą w terapii w nurcie dialektyczno-behawioralnym.

Kwalifikacja:
Z potencjalnymi uczestnikami i/lub ich rodzicami/opiekunami zostaną przeprowadzone rozmowy wstępne w okresie od lipca do września.

Liczba miejsc:
12

Miejsce:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe TerCognitiva, ul. Napoleona Cybulskiego 12/3.

Termin:
Wtorki 17:00-19:00
Pierwsze spotkanie 03.10.2023, całość obejmuje 24 spotkania. Po uwzględnieniu przerw świątecznych i ferii planujemy zakończenie w połowie kwietnia 2024.

Cena i formy płatności:
Koszt treningu wynosi 2880 zł, możliwa jest wpłata jednorazowa lub 6 rat miesięcznych po 480 zł.

Prowadzący:
Katarzyna Sikora, Piotr Sikora

Zgłoszenia:
503 897 233 – Katarzyna Sikora
509 586 897 – Piotr Sikora

Prosimy, aby osoby pełnoletnie zgłaszały się osobiście. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, prosimy o kontakt opiekuna/ów.

Trening umiejętności DBT dla młodzieży – program

Trening składa się z pięciu modułów:

Moduł I – umiejętności związane z uważnością
• Pomaga lepiej kontrolować swoje zachowanie, zauważać więcej możliwości działania
• Może obniżyć poziom odczuwanego cierpienia i pomóc w odczuwaniu przyjemności i zadowolenia z siebie
• Pomaga podejmować ważne decyzje
• Pomaga w skupieniu uwagi
• Zwiększa współczucie odczuwane względem siebie i innych osób

Moduł II – tolerancja dyskomfortu psychicznego
• Radzenie sobie w skrajnie trudnych sytuacjach
• Zastąpienie działania impulsywnego, przez które można zranić siebie i bliskich, takimi zachowaniami, które będą skuteczne i nie będą krzywdzić

Moduł III – Podążanie drogą środkową
• Poznanie dialektycznego sposobu myślenia
• Akceptacja wielu przeciwstawnych rozwiązań i dostrzeganie ich
• Dostrzeganie różnych punktów widzenia
• Uprawomocnienie i samouprawomocnienie

Moduł IV – Umiejętności związane z regulacją emocji
• Rozumienie swoich emocji
• Ćwiczenie umiejętności regulacji emocji

Moduł V – Umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną
• Utrzymywanie zdrowych relacji
• Przekonanie kogoś, żeby zrobił to, co chcemy lub odmówienie czyjejś prośbie
• Utrzymanie szacunku do samych siebie

Trening prowadzą:

Katarzyna Sikora

Katarzyna Sikora

doktor psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychoterapeuta DBT, trener umiejętności społecznych, lider programu Family Connections. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa DBT. Pracuje w zespole Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowego TerCognitiva w Krakowie. W pracy terapeutycznej koncentruje się przede wszystkim na terapii zaburzenia osobowości borderline oraz innych form dysregulacji emocji.

Piotr Sikora

Piotr Sikora
Trener umiejętności DBT, certyfikowany nauczyciel mindfulness, lider programu Family Connections. Członek Polskiego Towarzystwa DBT, Mindfulness Association Polska i Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego. Prowadzi grupowe treningi uważności, grupy treningu umiejętności DBT dla dorosłych i młodzieży, treningi dla członków rodzin osób z dysregulacją emocji i BPD.