KURS SUPERWIZORÓW

 

URUCHAMIAMY NABÓR NA KURS DLA SUPERWIZORÓW-DYDAKTYKÓW

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z MAGDALENĄ SKĄPSKĄ-MAGDOŃ POD NUMEREM 604229487

PLANOWANY POCZĄTEK SZKOLENIA – LISTOPAD 2024

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS SUPERWIZORÓW

Pierwszy etap rekrutacji na kurs Superwizora-Dydaktyka w naszym Centrum to ocena spełniania wymogów formalnych, w tym w całości tych, opisanych w Jednolitym Tekście Standardów PTTPB:

a) posiadanie aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
b) nieprzerwane prowadzenie praktyki terapeutycznej,
c) członkostwo w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego PTTPB do chwili rozpoczęcia
Szkolenia w Superwizji,
d) co najmniej 3 lata pracy w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego,
e) udokumentowane minimum 5 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego, w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii
całodobowej lub izbie przyjęć́ przy oddziale psychiatrycznym całodobowym. Doświadczenie to, poza wspomnianym psychiatrycznym stażem klinicznym, może być́ zdobywane w
miejscach umożliwiających rozwój warsztatu diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego,
f) rekomendacja dwóch superwizorów znających pracę kliniczną kandydata,
g) znajomość języka angielskiego, umożliwiająca bierne i czynne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w języku angielskim,
h) doświadczenie w pracy dydaktycznej.