Coaching poznawczo-behawioralny

Jako zespół terapeutyczno-szkoleniowy spotykamy się z zapotrzebowaniem na poszerzoną ofertę pomocy psychologicznej, obejmującą osoby, które poszukują nowych dróg osobistego rozwoju.

Jeśli chcesz:

– w przyjaznej i partnerskiej atmosferze przyjrzeć się swoim celom i strategiom ich realizacji,

– przeanalizować zyski i koszty płynące z dotychczasowego stylu życia,

– zmienić styl funkcjonowania zawodowego i w relacjach,

– usprawnić twórcze myślenie,

– zmienić pracę,

– odważyć się na podróż dookoła świata czy napisanie książki,

– wprowadzić zmiany w sposobie, w jaki postrzegasz i przeżywasz emocjonalnie życiowe problemy –

to praca metodami poznawczo-behawioralnymi umożliwi Ci określenie i przeformułowanie życiowych celów, poznanie własnych zasobów i przekroczenie ograniczeń oraz usunięcie lub obejście przeszkód na drodze do samorealizacji.

Pomożemy Ci także, gdy zmagasz się z przeszkodami, takimi jak:

– odraczanie (prokrastynacja),

– zahamowanie kreatywności,

– dysfunkcjonalny perfekcjonizm,

– trudności z definiowaniem celów,

– brak struktury i planu aktywności ukierunkowanych na realizację marzeń,

– stres i duże koszta emocjonalne, związane z obecnymi sposobami osiągania sukcesów,

– problemy z motywacją

Jak pracujemy? Etapy coachingu:

– zapoznanie się z potrzebami klienta i uporządkowanie celów, ustalenie czasu naszej współpracy,

– analiza mocnych stron i zasobów oraz poszukiwanie rozwiązań ewentualnych problemów,

– prześledzenie linii rozwoju w wybranych przez klienta obszarach życiowych,

– zapoznanie się ze stylami radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi,

– ustalenie planu wprowadzania zmian,

– wdrożenie planu: ćwiczenia, których celem jest uzyskanie nowego spojrzenia na dotychczasowe trudności i dylematy klienta, oraz  przećwiczenie nowych sposobów zachowania się,

– podsumowanie efektów,

– ustalenie, w jaki sposób klient będzie kontynuował pracę nad sobą po zakończeniu coachingu, tak by zmiana była trwała i owocna.

Wielu osobom pomogliśmy pokonać trudności, wielu towarzyszyliśmy w przechodzeniu przez kryzysy i często byliśmy świadkami tego, jak zmiana i poprawa funkcjonowania w jednym obszarze – np. twórczym czy zawodowym – niesie za sobą lawinę zmian w pozostałych obszarach życia, podnosząc ogólną jego jakość. Zapraszamy więc do współpracy w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju.