Grupowy Trening Umiejętności DBT dla dorosłych

edycja 2023/24

UWAGA, ZOSTAŁY TYLKO KILKA MIEJSC!

Cele treningu:
Trening umiejętności skierowany jest do osób dorosłych, które na co dzień doświadczają dysregulacji emocjonalnej. Zapraszamy osoby, które mają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, osoby ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości borderline, a także osoby wysoko wrażliwe.

Trening jest dla Ciebie, jeśli:
• nie zawsze rozumiesz, co się z Tobą dzieje,
• przeżywasz przytłaczające emocje, z którymi trudno jest Ci sobie poradzić,
• uszkadzasz się i/lub często czujesz impuls, żeby to zrobić

Program oparty jest na terapii dialektyczno-behawioralnej, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Będziemy ćwiczyć umiejętności, potrzebne każdemu do dobrego życia: jak zauważać, co się z nami dzieje, jak przetrwać kryzysy, jak regulować emocje.

Uczestnicy:
Osoby w wieku powyżej 18 lat. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy są objęci psychoterapią indywidualną w Centrum TerCognitiva oraz osoby, które uczestniczą w terapii w nurcie dialektyczno-behawioralnym.

Kwalifikacja:
Z potencjalnymi uczestnikami zostaną przeprowadzone rozmowy wstępne we wrześniu.

Liczba miejsc:
10

Miejsce:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe TerCognitiva, ul. Napoleona Cybulskiego 12/3.

Termin:
Poniedziałki 17:00-19:00
Pierwsze spotkanie 02.10.2023, całość obejmuje 17 spotkań. Po uwzględnieniu przerw świątecznych i ferii planujemy zakończenie w połowie lutego 2024.

Cena i formy płatności:
Koszt treningu wynosi 2040 zł, możliwa jest wpłata jednorazowa lub cztery raty miesięczne po 510 zł.

Prowadzące:
Aleksandra Borowiec i Joanna Ignatowicz

Zgłoszenia:
664 935 747 – Aleksandra Borowiec
698 064 313 – Joanna Ignatowicz