Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB)

SZKOLENIE OBEJMUJE POSZERZONY MATERIAŁ NA TEMAT PRACY Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI

Od kwietnia 2024 rozpoczęła się w naszym Centrum rekrutacja na:

      • Kraków: XIII edycję czteroletniego szkolenia organizowanego w naszym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym. Przewidywany początek kursu – listopad 2024.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w rozmowach kwalifikacyjnych prosimy o przesyłanie swojego CV na adres mailowy tercognitiva@gmail.com

Preferowani kandydaci z minimum dwuletnim doświadczeniem klinicznym.

Koszt jednego zjazdu to 1300 PLN.

W programie szkolenia szeroki zakres godzin zajęć z zakresu:
– psychopatologii dorosłych i dzieci w ujęciu poznawczo-behawioralnym
– konceptualizacji poznawczej
– protokołów terapeutycznych do pracy z zaburzeniami osi I i II – analiza specyfiki pracy terapeutycznej z szerokim spektrum zaburzeń w zależności od osobowości pacjenta

Superwizja w dużych i małych grupach, warsztaty z modułu praca własna i rozwój osobisty terapeuty.

Możliwość odbycia stażu na Oddziale Dziennym Szpitala im. Babińskiego

W ramach realizowanego programu opisywane są wszystkie trzy fale rozwoju paradygmatu poznawczo-behawioralnego w psychoterapii – od modeli opartych na treściach do tych opartych na pojęciu procesów poznawczych (teorie metapoznawcze).
Akcentowanie zagadnień związanych z diagnozą i konceptualizacją daje szkolącym się umiejętność efektywnego planowania leczenia zarówno w zakresie problemów z wymiaru I jak i II osi diagnostycznej.
Różnorodność prezentowanych protokołów terapeutycznych pozwala zyskać umiejętność adekwatnego doboru metody leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Prowadzący zajęcia:
Agnieszka Księżopolska – superwizor-dydaktyk PTTPB
Jacek Legierski – superwizor-dydaktyk PTTPB
Anna Morawska – superwizor-dydaktyk PTTPB
Magdalena Skąpska-Magdoń – superwizor-dydaktyk PTTPB
Aleksandra Borowiec – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB, terapeuta DBT
Joanna Ignatowicz – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB, terapeuta DBT
Katarzyna Sikora – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB, terapeuta DBT
Dominika Farley – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB
Katarzyna Fundament – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB
Adam Lenart – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB
Agnieszka Musiał – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB
prof. Eduardo Keegan – Uniwersytet w Buenos Aires