TERAPEUCI

Magdalena Skąpska-Magdoń

mgr psychologii, Superwizor–Dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), akredytowany terapeuta The British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) w Wielkiej Brytanii, posiada certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Zainteresowania: terapia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), praca z traumą i specjalistyczna terapia Zespołu Stresu Pourazowego, zaburzenia osobowości.

lek.med. Krzysztof Magdoń

kwalifikacje: specjalista medycyny rodzinnej ze szczególnymi zainteresowaniami w kierunku psychiatrii, pracuje jako GP w Wielkiej Brytanii, ukończył trzyletnie szkolenie z zakresu psychosomatoterapii w Europejskiej Szkole Psychosomatoterapii w Strasburgu, aktualnie w trakcie ostatniego roku szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej. specjalizacja w leczeniu :profilaktyka zdrowia, zaburzenia lękowe, techniki komunikacyjne, techniki relaksacyjne, terapia par, problemy dorastającej młodzieży.

Magdalena Nitecka

mgr psychologii UJ, od 2001 roku pracuje jako psycholog kliniczny w Poradni Psychologii Rozwojowej i Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodzin. Bierze udział w projektach naukowych realizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Współprowadzi zajęcia ze studentami Instytutu Psychologii UJ w ramach kursu: Pomoc psychologiczna dziecku przewlekle choremu w praktyce.

Obecnie jest w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2006 roku z Zarządzie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Zainteresowania: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Anna Morawska

Mgr psychologii UJ, psychologię studiowała także w paryskiej Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) oraz na Tel Aviv University. Ukończyła szkolenie psychoterapii krótkoterminowej zorientowanej na proces oraz kurs diagnozy w systemie DSM. Obecnie jest w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)
Zainteresowania: terapia zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), zaburzenia adaptacyjne.

+48 792 455 885

Natalia Walerowska

mgr psychologii UJ, doktorantka Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ, terapeuta Zespołu Leczenia Środowiskowego, obecnie jest w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Posiada doświadczenie w pracy również z osobami starszymi i młodzieżą (kwalifikacje pedagogiczne); zainteresowania naukowe: psychologia pamięci – w szczególności pamięć autobiograficzna i zniekształcenia pamięciowe, neuropsychologia; zainteresowania zawodowe: terapia zaburzeń lękowych, terapia zaburzeń snu, terapia zaburzeń nastroju, terapia uzależnień.

+48 691 926 472

Tomasz Drożdż

Psycholog, trener, coach. Doktorant Collegium Medicum UJ. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center (w trakcie certyfikacji superwizorskiej). Ukończył Studium Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Zainteresowania: psychoonkologia, terapia uzależnień, zaburzeń nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne.

Joanna Siwińska

mgr psychologii UJ, absolwentka szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej CTPB, terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania, Obecnie w trakcie dalszego szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).
Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i Polskiego Towarzystwa Badania Gier (PTBG).
Ukończyła szkolenie psychoterapii par w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz szkolenie z zakresu terapii zaburzeń odżywiania jak również psychoterapii par w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.
Zainteresowania: taniec, CrossFit, Capoeira, badanie gier (ludologia), śpiew, żeglarstwo, fotografia.
Zainteresowania zawodowe: terapia zaburzeń osobowości, terapia zaburzeń odżywiania, problemy w relacjach, problemy z poczuciem własnej wartości, praca z tancerzami i sportowcami, praca z ciałem.
+48 518 565 550

Katarzyna Minkiewicz

Mgr psychologii UJ. W latach 2002 – 2013 pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Krakowie. Obecnie w trakcie przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego z zakresu Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Posiada doświadczenie w zakresie pomagania osobom, które doświadczyły różnych kryzysów życiowych oraz wydarzeń traumatycznych. Prowadzi grupę wsparcia dla kobiet, które doświadczyły traumatycznego porodu.

Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Od 2011 roku dyplomowana doula, członek Stowarzyszenia Doula w Polsce.

Zainteresowania: praca z osobami w kryzysie, kryzysy okołoporodowe, praca z traumą, Zespół Stresu Pourazowego, przygotowanie kobiet/par do porodu, towarzyszenie w porodzie, wsparcie w okresie połogu.

+48 609 181 799

Małgorzata Bielak

Psycholog, certyfikowany terapeuta i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany terapeuta Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralne (EABCT ), w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Terapeuty Schematu. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z leczenia PTSD, pracowała jako terapeuta w programie TRAKT zajmującym się pomocą osobom cierpiącym na zburzenie stresowe pourazowe i badaniami nad skutecznością terapii przedłużonej ekspozycji. Prowadzi superwizje i specjalistyczne szkolenia z zakresu terapii poznawczej i behawioralnej. W kręgu jej szczególnych zainteresowań leżą zaburzenia odżywiania i osobowości. Praktykę kliniczną prowadzi w Warszawie, w ośrodku terapii poznawczej i behawioralnej Cogito (link do strony www.cogitoterapia.pl).