TERAPEUCI

Magdalena Skąpska-Magdoń

mgr psychologii, Superwizor–Dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), akredytowany terapeuta The British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) w Wielkiej Brytanii, posiada certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Zainteresowania: terapia zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), praca z traumą i specjalistyczna terapia Zespołu Stresu Pourazowego, zaburzenia osobowości.

Mateusz Gawron

Mgr Psychologii ze specjalnością kliniczno-sądową, socjolog, terapeuta. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia uprawniającego uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie m.in. zdobywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Krakowskim Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii Oddział Kardiologii, w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej. Stale zdobywa doświadczenie zawodowe i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Jego praca jest weryfikowana przez superwizora. Zainteresowania zawodowe: zaburzenia z kręgu psychoz, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości.

Magdalena Nitecka

mgr psychologii UJ, od 2001 roku pracuje jako psycholog kliniczny w Poradni Psychologii Rozwojowej i Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodzin. Bierze udział w projektach naukowych realizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Współprowadzi zajęcia ze studentami Instytutu Psychologii UJ w ramach kursu: Pomoc psychologiczna dziecku przewlekle choremu w praktyce.

Obecnie jest w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2006 roku z Zarządzie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Zainteresowania: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Anna Morawska

Mgr psychologii UJ, psychologię studiowała także w paryskiej Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) oraz na Tel Aviv University. Ukończyła szkolenie psychoterapii krótkoterminowej zorientowanej na proces oraz kurs diagnozy w systemie DSM. Obecnie jest w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)
Zainteresowania: terapia zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych (fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), zaburzenia adaptacyjne.

+48 792 455 885

Natalia Walerowska

mgr psychologii UJ, doktorantka Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ, terapeuta Zespołu Leczenia Środowiskowego, obecnie jest w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Posiada doświadczenie w pracy również z osobami starszymi i młodzieżą (kwalifikacje pedagogiczne); zainteresowania naukowe: psychologia pamięci – w szczególności pamięć autobiograficzna i zniekształcenia pamięciowe, neuropsychologia; zainteresowania zawodowe: terapia zaburzeń lękowych, terapia zaburzeń snu, terapia zaburzeń nastroju, terapia uzależnień.

+48 691 926 472

Tomasz Drożdż

Psycholog, trener, coach. Doktorant Collegium Medicum UJ. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center (w trakcie certyfikacji superwizorskiej). Ukończył Studium Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Zainteresowania: psychoonkologia, terapia uzależnień, zaburzeń nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne.

Dorota Łachecka

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Ter-Cognitiva w Krakowie.
Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na SWPS oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na UJ.
Ukończyła kurs Psychoterapii Praktycznej UJ CM.
Odbyła staż na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

+48 691 753 810

Katarzyna Minkiewicz

Mgr psychologii UJ. W latach 2002 – 2013 pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Krakowie. Obecnie w trakcie przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego z zakresu Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Posiada doświadczenie w zakresie pomagania osobom, które doświadczyły różnych kryzysów życiowych oraz wydarzeń traumatycznych. Prowadzi grupę wsparcia dla kobiet, które doświadczyły traumatycznego porodu.

Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Od 2011 roku dyplomowana doula, członek Stowarzyszenia Doula w Polsce.

Zainteresowania: praca z osobami w kryzysie, kryzysy okołoporodowe, praca z traumą, Zespół Stresu Pourazowego, przygotowanie kobiet/par do porodu, towarzyszenie w porodzie, wsparcie w okresie połogu.

+48 609 181 799