OGŁOSZENIE

Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Od września 2016 rozpoczęła się rekrutacja na V edycję czteroletniego szkolenia organizowanego w naszym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym. Przewidywany początek kursu – luty 2017.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w rozmowach kwalifikacyjnych prosimy o przesyłanie swojego CV na adres mailowy tercognitiva@gmail.com

Preferowani kandydaci z minimum dwuletnim doświadczeniem klinicznym oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

 Koszt jednego zjazdu to 800 PLN.

W programie szkolenia szeroki zakres godzin zajęć z zakresu

–  psychopatologii w ujęciu poznawczo-behawioralnym

– konceptualizacji poznawczej

– protokołów terapeutycznych do pracy z zaburzeniami osi I i II.

Superwizja w dużych i małych grupach, warsztaty z modułu praca własna i rozwój osobisty terapeuty

W ramach realizowanego programu opisywane są wszystkie trzy fale rozwoju paradygmatu poznawczo-behawioralnego w psychoterapii – od modeli opartych na treściach do tych opartych na pojęciu procesów poznawczych (teorie metapoznawcze).

Akcentowanie zagadnień związanych z diagnozą i  konceptualizacją daje szkolącym się  umiejętność efektywnego planowania leczenia zarówno w zakresie problemów z wymiaru I jak i II osi diagnostycznej.

Różnorodność prezentowanych protokołów terapeutycznych pozwala zyskać umiejętność adekwatnego doboru metody leczenia do  indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Prowadzący zajęcia:

Marzenna Kucińska – superwizor-dydaktyk PTTPB

Agnieszka Księżopolska – superwizor-dydaktyk PTTPB

Magdalena Skąpska-Magdoń – superwizor-dydaktyk PTTPB

Angela Munro – psychoterapeuta BABCP w Wielkiej Brytanii

Prof. Eduardo Keegan – Uniwersytet w Buenos Aires