Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD) w terapii poznawczo-behawioralnej

Po depresji, uzależnieniach i fobiach to OCD jest najczęściej zgłaszanym przez pacjentów problemem. Wiąże się z cierpieniem i obniżeniem funkcjonowania, z którym często chorzy zmagają się latami. Terapia poznawczo-behawioralna daje im możliwość przerwania błędnego koła obsesji i kompulsji.

Szkolenie adresowane do osób zainteresowanych pracą z pacjentami cierpiącymi na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Obejmuje zagadnienia diagnozy, tworzenia modelu konkretnego przypadku i szczegółowo przedstawia plan leczenia. Prowadzące posługują się przykładami z własnej praktyki klinicznej i oferują uczestnikom możliwość przećwiczenia nowych umiejętności potrzebnych w pracy z pacjentem z OCD oraz przedyskutowania wyzwań przed jakimi staje pacjent z OCD w terapii poznawczo behawioralnej.

Elementy wiedzy na temat mechanizmów podtrzymujących problemy pacjenta oraz techniki terapeutyczne jakie będziemy ćwiczyć mogą przydać się również w pracy z pacjentami z lękiem o zdrowie, z zaburzeniami odżywiania i innymi problemami noszącymi cechy obsesyjności czy kompulsyjności.

Termin szkolenia 24-25 paździenika

Plan szkolenia:

I Diagnoza

 • Kryteria diagnostyczne OCD
 • Diagnoza różnicowa
 • Etiologia i epidemiologia
 • OCD u dzieci

II Leczenie:

 • Ocena stanu (kwestionariusze)
 • Psychoedukacja na temat objawów OCD
 • Model behawioralny – ekspozycja z odroczoną reakcją (E/PR)
 • Zachowania zabezpieczające w terapii – model eksperymentalny
 • Modele poznawcze
 • Specyficzność poznawcza w OCD
 • Techniki restrukturyzacji poznawczej
 • Możliwe trudności w terapii
 • Rola rodziny pacjenta w terapii
 • Samopomoc i biblioterapia

Koszt szkolenia:

I tura zgłoszeń do 30.09.2015 – 450 PLN

II tura zgłoszeń do 20.10.2015 – 500 PLN

Płatne przelewem na konto: Bank : Pekao S.A.

Konto : 94 1240 4533 1111 0010 4215 4230

Prowadzące szkolenie:

Anna Morawska i Natalia Walerowska

Miejsce szkolenia:

Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe

TER-COGNITIVA

Pl. Na Groblach 12/5, Kraków

Wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres tercognitiva@gmail.com