Grupowy Trening Umiejętności DBT dla młodzieży

Cele treningu:
Trening umiejętności skierowany jest do nastolatków, którzy doświadczają dysregulacji emocjonalnej. Zapraszamy osoby, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, osoby ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości borderline, a także osoby wysoko wrażliwe.

Trening jest dla Ciebie, jeśli:
• nie zawsze rozumiesz, co się z Tobą dzieje,
• przeżywasz przytłaczające emocje, z którymi trudno jest Ci sobie poradzić,
• uszkadzasz się i/lub często czujesz impuls, żeby to zrobić,
• Twoje relacje z innymi ludźmi nie wyglądają tak, jak potrzebujesz.

Program oparty jest na terapii dialektyczno-behawioralnej, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Będziemy ćwiczyć umiejętności, potrzebne każdemu do dobrego życia: jak zauważać, co się z nami dzieje, jak przetrwać kryzysy, jak regulować emocje, jak postępować wobec innych ludzi tak, aby pozostać w zgodzie ze sobą, a równocześnie mieć dobre relacje. Wszystko to służy zbudowaniu takiego życia, które będzie warte tego, aby je przeżyć.

Uczestnicy:
Osoby w wieku 16-19 lat. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy są objęci psychoterapią indywidualną w Centrum TerCognitiva oraz osoby, które uczestniczą w terapii w nurcie dialektyczno-behawioralnym.

Kwalifikacja:
Z potencjalnymi uczestnikami i/lub ich rodzicami/opiekunami zostaną przeprowadzone rozmowy wstępne w okresie od lipca do września.

Liczba miejsc:
12

Miejsce:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe TerCognitiva, ul. Napoeona Cybulskiego 12/3. Planujemy spotkania “na żywo”, o ile sytuacja epidemiczna nie ulegnie zmianie i nie zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące spotkań grupowych.

Termin:
Wtorki 17:00-19:00
Pierwsze spotkanie 05.10.2021, całość obejmuje 16 spotkań. Po uwzględnieniu przerw świątecznych i ferii planujemy zakończenie w połowie lutego 2022.

Cena i formy płatności:
Koszt treningu wynosi 1120 zł, możliwa jest wpłata jednorazowa lub cztery raty miesięczne po 280 zł. Przy zapisach pobierany będzie zadatek w wysokości 70 zł, który zostanie odliczony od zapłaty za pierwszy miesiąc treningu. W przypadku rezygnacji zadatek nie będzie zwracany.

Prowadzące:
Katarzyna Sikora i Aleksandra Borowiec

Zgłoszenia:

664 935 747 – Aleksandra Borowiec
503 897 233 – Katarzyna Sikora

Prosimy, aby osoby pełnoletnie zgłaszały się osobiście. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, prosimy o kontakt opiekuna/ów.

Trening umiejętności DBT dla młodzieży – program

Trening składa się z pięciu modułów:

Moduł I – umiejętności związane z uważnością
• Pomaga lepiej kontrolować swoje zachowanie, zauważać więcej możliwości działania
• Może obniżyć poziom odczuwanego cierpienia i pomóc w odczuwaniu przyjemności i zadowolenia z siebie
• Pomaga podejmować ważne decyzje
• Pomaga w skupieniu uwagi
• Zwiększa współczucie odczuwane względem siebie i innych osób

Moduł II – tolerancja dyskomfortu psychicznego
• Radzenie sobie w skrajnie trudnych sytuacjach
• Zastąpienie działania impulsywnego, przez które można zranić siebie i bliskich, takimi zachowaniami, które będą skuteczne i nie będą krzywdzić

Moduł III – Podążanie drogą środkową
• Poznanie dialektycznego sposobu myślenia
• Akceptacja wielu przeciwstawnych rozwiązań i dostrzeganie ich
• Dostrzeganie różnych punktów widzenia
• Uprawomocnienie i samouprawomocnienie

Moduł IV – Umiejętności związane z regulacją emocji
• Rozumienie swoich emocji
• Ćwiczenie umiejętności regulacji emocji

Moduł V – Umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną
• Utrzymywanie zdrowych relacji
• Przekonanie kogoś, żeby zrobił to, co chcemy lub odmówienie czyjejś prośbie
• Utrzymanie szacunku do samych siebie

Trening prowadzą:

Katarzyna Sikora
Doktor psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychoterapeuta DBT, trener umiejętności społecznych, lider programu Family Connections,  w trakcie certyfikacji w terapii dialektyczno-behawioralnej.  Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa DBT. Pracuje w zespole Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowego TerCognitiva w Krakowie oraz w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. W pracy terapeutycznej koncentruje się przede wszystkim na terapii zaburzenia osobowości borderline oraz innych form dysregulacji emocji.

Aleksandra Borowiec
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, lider programu Family Connections. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje w zespole Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowego TerCognitiva w Krakowie.
Zawodowo interesuje się zaburzeniami lękowymi, nastroju oraz osobowości.