OGŁOSZENIE

Roczne szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej

Obejmuje 200 godzin wykładów i superwizji (10 zjazdów po 20 h)

Początek rekrutacji – wrzesień 2016, planowany początek szkolenia luty 2017.

Program obejmuje wprowadzenie do terapii poznawczej z akcentem na konceptualizację poznawczą oraz protokoły terapeutyczne dedykowane szerokiemu spektrum zaburzeń I osi – zaburzenia lękowe (lęk napadowy, lęk uogólniony, lęk społeczny) zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia odżywiania.

Szkolenie adresowane do wszystkich osób chcących poszerzyć i ustrukturować swoją wiedzę z zakresu CBT, również do studentów V roku Psychologii

Szkolenie prowadzić będą certyfikowani terapeuci PTTPiB.

Początek rekrutacji – wrzesień 2016, planowany początek szkolenia marzec 2017

Natalia Walerowska – terapia.walerowska@gmail.com (tel. 691 926 472)

lub

Anna Morawska – terapiamorawska@gmail.com (tel. 792 455 885)