Program terapeutyczny DBT


Program trwa dziesięć miesięcy i jest przeznaczony dla osób z zaburzeniem osobowości borderline, a także osób zmagających się ze skłonnością do zachowań autodestrukcyjnych oraz doświadczających trudności w regulacji emocji.

O terapii:
Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) to kompleksowy program terapeutyczny o udowodnionej skuteczności klinicznej, skierowany przede wszystkim do osób z diagnozą zaburzenia osobowości borderline, osób z trudnościami w regulacji emocji, tendencjami samobójczymi, skłonnością do samouszkodzeń i trwale niestabilnym obrazem Ja. DBT zakłada wieloaspektowe oddziaływanie na pacjenta poprzez terapię indywidualną, grupowy trening umiejętności oraz specjalny trening skierowany do rodzin i osób bliskich pacjentów (Family Connections). Zarówno większa częstotliwość (dwa spotkania w tygodniu – jedno indywidualne, jedno grupowe), jak i szerszy zakres oddziaływań terapeutycznych (zarówno pacjenci, jak i ich bliscy) są jednymi z czynników wysokiej skuteczności terapii DBT.

O programie:
Program obejmuje trzy główne moduły:
1. terapię indywidualną w nurcie DBT – jedna sesja 50 min w tygodniu,
2. grupowy trening umiejętności DBT – jedna sesja w tygodniu, trwająca 2 godz.
3. powiązany ściśle z terapią, bezpłatny 12-tygodniowy trening Family Connections dla rodzin i osób bliskich pacjentów objętych programem.

W czasie terapii indywidualnej pacjent wraz z terapeutą skupia się przede wszystkim na doświadczanych trudnościach i kryzysach oraz na budowaniu bardziej stabilnego poczucia tożsamości. Celem pracy jest zmniejszenie cierpienia emocjonalnego i zbudowanie „życia wartego przeżycia”.
W ramach treningu umiejętności DBT pacjenci będą mieli okazję zapoznać się z umiejętnościami związanymi z uważnością, skutecznością interpersonalną, regulacją emocji oraz tolerancją na dolegliwości psychiczne. Celem pracy jest nabycie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb i emocji, skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi, łagodzenia cierpienia emocjonalnego lub znoszenia go w sytuacjach, w których jest nieuniknione.
W trakcie treningu Family Connections członkowie rodzin pacjentów będą mogli nie tylko podzielić się swoim doświadczeniem, ale także zdobyć wiedzę na temat problemów swoich bliskich, zmagających się z dysregulacją emocji lub zaburzeniem osobowości borderline. Będą także mogli zdobyć indywidualne i rodzinne umiejętności, istotne dla skutecznego radzenia sobie i rozwiązywania problemów związanych z chwiejnością emocji.

Przyjęcie do programu będzie poprzedzone rozmową wstępną.

Uwaga! Jeśli sytuacja epidemiczna nie ulegnie zmianie na gorsze, to planujemy spotkania „na żywo”, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jeśli zostaną wprowadzone nowe obostrzenia, to grupy będą pracować online, a tryb sesji indywidualnych będzie zależał od ustaleń pacjentów z terapeutami.

Liczba miejsc: 12

Czas pracy grupy: październik 2020 – lipiec 2021

Termin:
• sesje terapii indywidualnej – terminy ustalane z terapeutą prowadzącym.
• grupowy trening umiejętności – spotkania we wtorki w godz. 17.30 – 19.30
• grupowy trening dla rodzin i bliskich pacjentów – spotkania w czwartki 17.30-19.30

Termin kwalifikacji do grupy: lipiec-wrzesień 2020

Miejsce:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe TerCognitiva w Krakowie
ul. Cybulskiego 12/3

Koszt:
6000 zł, płatne w trzech ratach po 2000

Zgłoszenia:
+48 698 064 313
+48 792 088 763
+48 503 897 233