Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Od stycznia 2018 rozpoczęła się rekrutacja na VI edycję czteroletniego szkolenia organizowanego w naszym Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym. Przewidywany początek kursu – czerwiec 2018.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w rozmowach kwalifikacyjnych prosimy o przesyłanie swojego CV na adres mailowy tercognitiva@gmail.com.

Preferowani kandydaci z minimum dwuletnim doświadczeniem klinicznym oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Koszt jednego zjazdu to 800 PLN.

W programie szkolenia szeroki zakres godzin zajęć z zakresu:
– psychopatologii dorosłych i dzieci w ujęciu poznawczo-behawioralnym
– konceptualizacji poznawczej
– protokołów terapeutycznych do pracy z zaburzeniami osi I i II
Superwizja w dużych i małych grupach, warsztaty z modułu praca własna i rozwój osobisty terapeuty. W ramach realizowanego programu opisywane są wszystkie trzy fale rozwoju paradygmatu poznawczo-behawioralnego w psychoterapii – od modeli opartych na treściach do tych opartych na pojęciu procesów poznawczych (teorie metapoznawcze). Akcentowanie zagadnień związanych z diagnozą i  konceptualizacją daje szkolącym się  umiejętność efektywnego planowania leczenia zarówno w zakresie problemów z wymiaru I jak i II osi diagnostycznej. Różnorodność prezentowanych protokołów terapeutycznych pozwala zyskać umiejętność adekwatnego doboru metody leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Prowadzący zajęcia:
Marzenna Kucińska – superwizor-dydaktyk PTTPB
Agnieszka Księżopolska – superwizor-dydaktyk PTTPB
Magdalena Skąpska-Magdoń – superwizor-dydaktyk PTTPB
Natalia Walerowska – certyfikowany terapeuta PTTPB, w trakcie kursu
dla superwizorów-dydaktyków PTTPB
Angela Munro – psychoterapeuta BABCP w Wielkiej Brytanii
Prof. Eduardo Keegan – Uniwersytet w Buenos Aires